Skip to content

Llyn y Forwyn

This is notification of commencement of the Pre-Application Consultation Stage, in line with the statutory requirements of the Planning (Wales) Act 2015.

 

The date of commencement is 28 June 2022 and all responses must be received by 26 July 2022.

 

Following this consultation, we will be submitting a planning application in August 2022 to take the project forward. The existing school will continue to teach students until the new school is ready (anticipated September 2024).

 

What are the proposals:

 

New primary school for Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn and associated works including a new pedestrian access, landscaping, sustainable drainage, car and cycle parking.

 

 

 

Mae hwn yn hysbysiad o gychwyn y Cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio, yn unol â gofynion statudol Deddf Cynllunio (Cymru) 2015.

 

Y dyddiad cychwyn yw 28 Mehefin 2022 a rhaid i bob ymateb ddod i law erbyn 26 Gorffennaf 2022.

 

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, byddwn yn cyflwyno cais cynllunio ym mis Awst 2022 i symud y prosiect yn ei flaen. Bydd yr ysgol bresennol yn parhau i addysgu myfyrwyr nes bod yr ysgol newydd yn barod (rhagwelir Medi 2024).

 

Beth yw’r cynigion:

 

Ysgol gynradd newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mynedfa newydd i gerddwyr, tirlunio, draeniad cynaliadwy, maes parcio ceir a beiciau.

 

 

Consultation Documents

Item Description Author
1 Cover Letter KEW Planning
2 Draft Planning Application KEW Planning
3 Arboriculture Report Wynne Construction
4 Construction Phase Plan Wynne Construction
5 Design & Access Report Intelligence Buildings Infrastructure
6 Drainage Statement Curtis Consulting
7 General Arrangement Intelligence Buildings Infrastructure
8 Gross Internal A Intelligence Buildings Infrastructure
9 Roof Plan Intelligence Buildings Infrastructure
10 Concept Elevation Intelligence Buildings Infrastructure
11 Site Location Plan Intelligence Buildings Infrastructure
12 Proposed Site Plan Intelligence Buildings Infrastructure
13 Concept Sections Intelligence Buildings Infrastructure
14 Schedule of Accounts Intelligence Buildings Infrastructure
15 3D Visual 01 Intelligence Buildings Infrastructure
16 3D Visual 02 Intelligence Buildings Infrastructure
17 3D Visual 03 Intelligence Buildings Infrastructure
18 3D Visual 04 Intelligence Buildings Infrastructure
19 3D Visual 05 Intelligence Buildings Infrastructure
20 3D Visual 06 Intelligence Buildings Infrastructure
21 Ecology Impact Assessment Report Just Mammals Ltd
22 Reptile Migration Strategy Just Mammals Ltd
23 Interim Factual Report Curtis Consulting
24 Location Plan Land Studio
25 Landscape Plan Land Studio
26 Reptile Migration Plan Land Studio
27 Boundary Plan Land Studio
28 Planting Plan Land Studio
29 Section Location Plan Land Studio
30 Ffaldau Terrace Land Studio
31 Site Boundary Land Studio
32 Lighting Lux Plot Drawing Troup Bywaters & Anders
33 Flythrough Movie KEW Planning
34 Environmental Noise Assessment Report Mach Group
35 Final Planning Statement KEW Planning
36 BREEAM Passive Design Analysis C. Schuetze
37 Low Carbon Zone Study Troup Bywaters & Anders
38 Transport Assessment Hydrock
39 Travel Plan Hydrock